четвъртък, 15 февруари 2018 г.

Winners #267 Love

Hi everyone!

It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge #267 Love

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!
Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство # 267 Любов

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #267 who will receive her prize from  Lemon Shortbread Digi Stamps is: 

Рандом победителя от ССН #267 който ще получи наградата си от Lemon Shortbread Digi Stamps е:

Number 90:

                                                             ~DEANNE~#3

Congratulations! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.


The top 3 is:
В топ 3 :
 
    
                                                            Sweety Gupta 

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от 
страничната лента.

Hugs, 
Yoana